Bestyrelsen i DDKC

Formand: Jette Wolthers

Møddebrovej 21, 8355 Solbjerg
Tlf
29294044
e-mail: j.u.wolthers@mail.dk
Giro:  
OBS ny 1551-10174627

 

Næstformand:

Kasserer: Elsebeth Østergaard

Vamdrupvej 38, 6600 Vejen
Tlf.
31679697
e-mail:
 elsabeth@get2net.dk


Stambogsfører og bestyrelsesmedlem.
Finn Hansen


Ødisvej 148
6070 Christiansfeldt
Tlf. 29784821


Bestyrelsesmedlem:  Verner Lausen

Møddebrovej 41, 8355 Solbjerg
Tlf. 86928274
E-mail. Verner.lausen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Hanne Birgitte Lind:

Toftevænget 12, 6070 Christiansfeld.
Tlf. 30582772


Bestyrelsesmedlem:  Hugo Østergaard

Vamdrupvej 38, 6600 Vejen
Tlf.
31679697
e-mail:
 elsabeth@get2net.dk
 
1. Suppleant: Manja Moisen Læbel

tlf. 22336636